ข่าวสารและกิจกรรม

รถยนต์ที่เลือกใช้ VERSUS

   
ประเสริฐ บุญอ้วน” หรือ “เฮียประเสริฐ” แห่ง “ประเสริฐออโต้เซอร์วิส” เป็นผู้หนึ่งที่ผันตัวเองจากการเป็นช่างเครื่องยนต์มาติดตั้งพลังงานทางเลือก ในยุคที่ชาวพระนครต้องการ   อ่านต่อ..
เฮียวิศิษ คุณวิศิษ สิทธิจีรวัฒนกุล ผู้บริหารศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส เอส.ซี.ซี.ออโต้ เซอร์วิส ปทุมธานี   อ่านต่อ..
เฮียสันติ คุณสันติ อังกูรสิริภัทร ปรมาจารย์แห่ง"สันติการช่าง"เข้าตำรับ การติดตั้งแก๊ส ชื่อดัง ในประเทศไทย ด้วยผลงานการติดตั้งมากกว่า 100,00 คัน  อ่านต่อ..